Volvo N12 6×4 1986

2×30 ton vinschar
2 stegs sticka 2x750mm

För mer information kontakta oss