Borlänge Bilbärgning

2012-12-06 Service Scania 143 med Nyhammars aggregat