Vinschar & kastblock

Här kan du se våra olika vinschar & kastblock

Klicka på titlarna för att läsa mer.

kastblock-15-ton

Kastblock 15 ton

Max dragkraft 15 ton.

kastblock-30-ton

Kastblock 30 ton

Max drakraft 30 ton

kastblock-60-ton

Kastblock 60 ton

Max dragkraft 60 ton

h38p

H38P

Full dragkraft innersta varvet är 3,8 ton, dragkraft översta varvet är 2,4 ton.

Linhastighet, innersta varvet 12,0 m/min
Linhastighet, yttersta varvet 19,0 m/min

Linans diameter 10mm

Linans längd 30m

h60p

H60P

Full dragkraft innersta varvet är 6 ton, dragkraft översta varvet är 3,9 ton.

Linhastighet, innersta varvet 10,0 m/min
Linhastighet, yttersta varvet 16,0 m/min

Linans diameter 14mm

Linans längd 30m

h70p

H70P

Full dragkraft innersta varvet är 7 ton, dragkraft översta varvet är 4,4 ton.

Linhastighet, innersta varvet 8,0 m/min
Linhastighet, yttersta varvet 12,0 m/min

Linans diameter 14mm

Linans längd 30m

h100ps

H100PS

10 tons vinsch för sidmontage

Full dragkraft innersta varvet är 10 ton, dragkraft översta varvet är 6,5 ton.

Linhastighet, innersta varvet 6,0 m/min
Linhastighet, yttersta varvet 9,5 m/min

Linans diameter 16mm

Linans längd 60m

h100pf

H100PF

Full dragkraft innersta varvet är 10 ton, dragkraft översta varvet är 6,5 ton.

Linhastighet, innersta varvet 6,0 m/min
Linhastighet, yttersta varvet 9,0 m/min

Linans diameter 16mm

Linans längd 60m

h150pf

H150PF

Full dragkraft innersta varvet är 15 ton, dragkraft översta varvet är 11 ton.

Linhastighet, innersta varvet, lågväxel 5,0 m/min
Linhastighet, yttersta varvet, lågväxel 7,0 m/min
Linhastighet, innersta varvet, högväxel 13,0 m/min
Linhastighet, yttersta varvet, högväxel 18,0 m/min

Linans diameter 19mm

Linans längd 60m